Jitterbug Stroll (1 week)

Date: 28.10. Jitterbug Stroll is a jazz routine, created in 1992 by Ryan Francois, a famous lindy hop reviver.


Hvis du har Hotmail eller Outlook epost kan det hende e-post innlogging ikke fungerer. Prøv heller med å trykke på knappen under